Muối tinh khiết xử lý hồ bơi –  Các công dụng của muối tinh khiết

Đáp ứng nhu cầu sử dụng muối tinh khiết trong lĩnh vực xử lý hồ bơi, muối hồ bơi thường dùng cho máy điện phân tạo ra chlorine xử lý nước trong bể. Điều này khá quan trọng vì chúng giúp nâng cao hiêu quả xử lý, cũng như đảm bảo an toàn cho sức khỏe người bơi